Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιατρό Εργασίας από το Αττικό Νοσοκομείο

Ημερομηνίες κατάθεσης προσφορών από 16/7/2018 έως 27/7/2018 ώρα 14:00.

Διαβάστε αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018