Πρόσκληση δικηγορικής εταιρίας στην Αθήνα για συνεργασία με Ιατρό Εργασίας.

 Η Δικηγορική Εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος ενδιαφέρεται να απασχολήσει Ιατρό Εργασίας

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση 

2018, αγγελία ιατρού εργασίας_6.7.18_final