Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικής Εργασίας

Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο ομοφωνίας  1. ICOH Code of Ethics – Greek

ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2