Προκήρυξη θέσης ιατρού εργασίας στο ΙΓΜΕ

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 1_2016 Ιατρού Εργασίας