Πρόληψη της εποχικής γρίπης στους χώρους εργασίας

Η πρόληψη και η επαγρύπνηση είναι οι πιο ασφαλείς και ενδεδειγμένοι τρόποι για την αντιμετώπιση της γρίπης και των δυσάρεστων συνεπειών της.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των συστημάτων επιτήρησης της εποχικής γρίπης που υποστηρίζει το ΚΕΕΛΠΝΟ, η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Τα στελέχη του ιού της γρίπης που κυκλοφορούν στην κοινότητα είναι μέχρι τώρα ο τύπος Α , κυρίως ο υπότυπος Α(Η1Ν1) pdm09) και λιγότερο ο τύπος Β.

Στο πλαίσιο της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία, βασική μέριμνα των εργοδοτών είναι και η λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της διάδοσης  της εποχικής γρίπης στους χώρους εργασίας και η εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, που αφορούν την προστασία της υγείας των εργαζομένων (ενημέρωση των εργαζομένων, λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης των κινδύνων και διάθεση των απαραίτητων υλικών και μέσων, μέριμνα για καλό αερισμό των χώρων

Ακολουθεί το πλήρες Δελτίο Τύπου του Σωματείου μας

ΔΤ ΓΡΙΠΗ