Διακήρυξη του Νοσοκομείου Γρεβενών για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

Αναζήτηση Ιατρού Εργασίας από το Γ. Ν. Γρεβενών, μέσω προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι 23 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 το μεσημέρι. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Γρεβενών, από την αρμόδια επιτροπή.  Διαβάστε αναλυτικά:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 09-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)