Εκστρατεία του EU-OSHA για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2014-2015

Η επόμενη Εκστρατεία του EU-OSHA για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2014-2015 με τίτλο “Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία” ξεκινάει τον Απρίλιο του 2014.

Η εκστρατεία αποσκοπεί στην παροχή στήριξης και καθοδήγησης σε εργαζομένους και εργοδότες, προκειμένου να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το άγχος στον χώρο εργασίας, και παράλληλα προωθεί τη χρήση πρακτικών εργαλείων για τον σκοπό αυτό.

Συμβουλευθείτε τον νέο Οδηγό Εκστρατείας στη διεύθυνση

www.healthy-workplaces.eu