Επικαιροποιημένος κατάλογος Ειδικών Ιατρών Εργασίας σε όλη την επικράτεια

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των Ειδικών Ιατρών Εργασίας* στο παρακάτω LINK

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

*τονίζεται ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν. 3996/2011:

«Επιτρέπεται η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρούς με την
ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, στην περιφέρεια άλλων ιατρικών
συλλόγων χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.»