Αλουμίνιον Ελλάδος – Θέση Ιατρού Εργασίας

Η  Εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος  ζητά για το Εργοστάσιο του  Αγ. Νικόλαου  Βοιωτίας, ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, με σχέση μισθωτής εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 Άριστο περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ασφαλιστική κάλυψη Ιατρική – Νοσοκομειακή και στέγαση στον Οικισμό της Εταιρείας.

Δείτε αναλυτικά:  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ