Θέση ιατρού εργασίας στο Δήμο Δάφνης Υμηττού

Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή από ενδιαφερόμενους που διαθέτουν όλα τα απαραίτητη νόμιμα προσόντα για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» για τους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου έως τις 10 Νοεμβρίου 2015.

Διαβάστε αναλυτικά: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ