Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. ζητά να απασχολήσει Ιατρό Εργασίας

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στη Θεσσαλονίκη (δύο εργοστάσια παραγωγής). Αναλυτικά η αγγελία:

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2