Δελτίο Τύπου Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος

Απάντηση στο δημοσίευμα των ΕΞΥΠΠ με τίτλο «χωρίς γιατρούς εργασίας οι
επιχειρήσεις-αδιέξοδο προκαλεί η νέα νομοθεσία του Υπ. Εργασίας»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕΙΕΠ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΥΠΠ