Συνταγογράφηση Εργαστηριακών Εξετάσεων από τους Ιατρούς Εργασίας

Μετά από επίμονες ενέργειες του Σωματείου μας δίνεται η δυνατότητα συνταγογράφησης εργαστηριακών εξετάσεων και στους Ιατρούς Εργασίας. Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 35Β-14-1-2015 με τίτλο: Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18−8−14 «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» Υπουργικής Απόφασης. Μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο. FEK 35 _B _ 14-01-2015