Πρόσκληση των Ελλήνων Ιατρών Εργασίας σε Διεθνές Συνέδρειο

“First congress on Occupational Health and Employability Expertise with an International conference on EPSILON project (07 – 08 November, 2018, Sofia)”

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση

Congress_invitation_2018_EN

Αιτήσεις εγγραφής στο site: http://badtm.com/