Ο ειδικός ιατρός εργασίας στο επίκεντρο

Όταν ο εργοδότης εξασφαλίζει στον εργαζόμενο τις κατάλληλες συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τότε και ο εργαζόμενος θα είναι περισσότερο αποδοτικός. Ο Ειδικός ιατρός εργασίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην εμπέδωση αυτού του καλού κλίματος στις σχέσεις των δύο πλευρών. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, εκτός από νομοθετική υποχρέωση, πρέπει να είναι και πρωταρχικής …