13ο Ετήσιο Συνέδριο Β΄ Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

31 Οκτωβρίου & 1η Νοεµβρίου 2014
Αµφιθέατρο: Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης-Ιλιον

13o Ετήσιο Συνέδριο Β΄ Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης-Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης σε συνεργασία µε την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών. 

Θέμα: “Κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Νεότερες θεωρίες και Τεχνικές Αποκατάστασης –  Εσωτερική νοσηλεία-Επανένταξη- Φροντίδα διά βίου”

Δείτε το πρόγραμμα:

prog31-10-2014