Προκήρυξη ΠΜΣ «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση»

Ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο κύκλο σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης.

Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής  http://grammateia.med.uoa.gr/viewforum.php?f=49&sid=d64a47f8fbf5887f30e615dd30b6179e .

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η  20/9/2013.

Περαιτέρω πληροφορίες δίδονται από  την Γραμματεία του ΠΜΣ στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, Κτήριο 12, Α’ όροφος Μικράς Ασίας 75, Γουδή 115 27, τηλ. 210 746 2059 και ώρες 10-4 μμ.