Νέοι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας

Μετά τις πρόσφατες εξετάσεις για τη λήψη ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας, νέοι συνάδελφοι προστέθηκαν στη λίστα των ειδικών ιατρών εργασίας. Το σωματείο τους καλωσορίζει και προσδοκά από όλους τους ειδικούς ιατρούς εργασίας να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της εξασφάλισης συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Την πλήρη λίστα των Ειδικών Ιατρών Εργασίας που μπορούν να ιδιωτεύουν, τη βλέπετε στο σχετικό πεδίο της αρχικής μας σελίδας.