Ημερίδα του ΣΕΠΕ στη Θεσ/νίκη

Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σας προσκαλεί σε ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα: www.sepenet.gr Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) Σ.ΕΠ.Ε. Αναβαθµισµένες υπηρεσίες προς όφελος εργαζοµένων και εργοδοτών

Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 08:45-15:00, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, Λεωφ. Mεγάλου Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Invitation Thessaloniki

ΈΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_ 04.11.2015_ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.ΕΠ.Ε.