Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ

Από τον ΕΟΠΥΥ εκδόθηκε ανακοίνωση με ημερομηνία 22-01-2013 σχετικά με την απασχόληση ως ιατρού εργασίας  συμβεβλημένου ιατρού  με τον οργανισμό. Διαβάστε την κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΟΠΥΥ ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ