Θέση εργασίας στο νοσοκομείο “ΑΤΤΙΚΟΝ”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός Ιατρού Εργασίας του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ. Διαβάστε αναλυτικά τους όρους στο συνημμένο έγγραφο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ