Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Στο πλαίσιο της δράσης της ΓΓΕΤ ¨ΚΡΗΠΙΣ” του ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ανέλαβε το έργο “Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη εθνικού πληροφοριακού συστήματος για τις ακτινοβολίες” – ΠΡΙΣΜΑ. Το έργο βαίνει προς την ολοκλήρωσή του και είμαστε σε θέση να …

2o Πανελλαδικό Συνέδριο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος (Σ.Τ.Α.Ε.) διοργανώνει το 2o Πανελλαδικό Συνέδριο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,  στις 19 Δεκεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Athens Hilton (9:00π.μ. με 15:00μ.μ). Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να εκτυπώσετε πρόσκληση:  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2014. doc 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.stae.gr