Διακήρυξη από το νοσοκομείο Λειβαδείας για Ιατρό Εργασίας

Διαβάστε αναλυτικά: Διακήρυξη Γιατρός Εργασίας ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ιατρού Εργασίας από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM

H ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM αναζητεί Ιατρό Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της στην Παιανία Αττικής. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση ΙΑΤΡΟΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναζήτηση ιατρού εργασίας από το Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει ότι προκειμένου να γίνει η κάλυψη θέσης ιατρού εργασίας, παρακαλεί τους ενδιαφερομένους όπως μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2016 και ώρα 12:00 μ.μ καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου σφραγισμένες προσφορές για την παραπάνω εργασία. ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                …

Επανάληψη της προκήρυξης θέσης Ιατρού Εργασίας στο Νοσοκομείο “ΑΤΤΙΚΟΝ”

Δείτε αναλυτικά τη νέα προκήρυξη: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση ιατρού εργασίας στο Δήμο Δάφνης Υμηττού

Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή από ενδιαφερόμενους που διαθέτουν όλα τα απαραίτητη νόμιμα προσόντα για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» για τους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης – Υμηττού. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο …

Προκήρυξη θέσεων Ιατρών Εργασίας στη ΔΕΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη 21 θέσεων Ιατρών Εργασίας στη ΔΕΗ. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 10.8.2015 έως και 31.8.2015. Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση: SMEDYAE12015 Κατεβάστε την αίτηση: SMEDYAE1AITISI

Θέση ειδικού ιατρού εργασίας στη ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ (ΔΗΚΕΠΑΠ) αναζητά ειδικό ιατρό εργασίας. Τα στοιχεία της εταιρείας είναι τα παρακάτω: Έδρα: Γιαννιτσά, ΠΕ Πέλλας, με 15 παραρτήματα –υποκαταστήματα σε όλο το Δήμο Πέλλας 81 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 80 υπάλληλοι (διοικητικοί και εργαζόμενοι σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας όπως π.χ. Βοήθεια Στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΜΕΑ κ.λ.π.) Τηλ …

Προκήρυξη για Ιατρό Εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για κάλυψη θέσης Ιατρού Εργασίας συνολικ΄ης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Διαβάστε αναλυτικά τυην προκύρηξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ