Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδόθηκαν οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. Διαβάστε αναλυτικά θερμική καταπόνηση