Προκήρυξη για Ιατρό Εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για κάλυψη θέσης Ιατρού Εργασίας συνολικ΄ης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Διαβάστε αναλυτικά τυην προκύρηξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ