Πρόγραμμα Διατροφικής Παρέμβασης σε εργαζόμενους σε εταιρεία τηλεποικινωνιών

E. Μπακόλα, Επισκέπτρια Υγείας, Α. Κρικέλλα, Ειδικός Ιατρός Εργασίας,  Κ. Πετροχείλου, Κλινική Ψυχολόγος

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος προαγωγής υγείας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, από το 2013.

Διαβάστε αναλυτικά το poster:

Πρόγραμμα Βάρους