Λοίμωξη COVID 19: Σχεδιασμός επιστροφής στη νέα πραγματικότητα. Νέες οδηγίες από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος.

Η Ελληνική Εταιρία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την προστασία και προαγωγή της υγείας των εργαζομένων και βασιζόμενη στην εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση των Ειδικών Ιατρών Εργασίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από την προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση, τους συναδέλφους επιστήμονες του ΕΟΔΥ, του ΕΣΥ και τους ιδιώτες ιατρούς, αλλά κυρίως από όλο τον Ελληνικό λαό, που υποδειγματικά με την συμπεριφορά του έχει συμβάλει τα μέγιστα στον περιορισμό της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Εκδίδουμε λοιπόν νεότερες οδηγίες που θα βοηθήσουν τους εργοδότες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα να οργανώσουν σωστά και με ασφάλεια τις επιχειρήσεις τους, θωρακίζοντας έτσι την υγεία των εργαζομένων και των πολιτών που τις επισκέπτονται.

Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες παρακάτω, καθώς και μια χρηστική λίστα εφαρμογής τους (checklist)