Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Στο πλαίσιο της δράσης της ΓΓΕΤ ¨ΚΡΗΠΙΣ” του ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ανέλαβε το έργο “Ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του πληθυσμού και ανάπτυξη εθνικού πληροφοριακού συστήματος για τις ακτινοβολίες” – ΠΡΙΣΜΑ.
Το έργο βαίνει προς την ολοκλήρωσή του και είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματά του, όπως τη δόση ακτινοβολίας που λαμβάνει ο ελληνικός πληθυσμός από όλες τις πηγές (ιατρικές εφαρμογές, φυσικό περιβάλλον κλπ), την έκθεση σε τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις ομάδες επαγγελματιών.
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο έργο διαδικασίες διάχυσης, η ΕΕΑΕ έχει προγραμματίσει τη διοργάνωση πέντε εκδηλώσεων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στα Ιωάννινα και στην Καβάλα.
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην πρώτη εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Συνημμένο θα δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης και μια σύντομη περιγραφή του έργου ΠΡΙΣΜΑ.
Εκ μέρους της ΕΕΑΕ,
Β. Ταφίλη, Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

EEAE_agenda_15_10_2015

ΠΡΙΣΜΑ