Δήμος Αθηναίων: Πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου τριών (3) Ιατρών Εργασίας

Η ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Ιατρός Εργασίας για την ιατρική παρακολούθηση και παροχή συμβουλών για θέματα που αφορούν την υγεία του προσωπικού», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Ημερομηνία:

Τετ, 15/04/2015 – 08:00 – Παρ, 24/04/2015 – 15:00
Αναλυτικά:

https://www.cityofathens.gr/node/26187