28η Απριλίου: Ημέρα γιορτής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Το κείμενο που ακολουθεί, εσκεμμένα αναρτήθηκε μετά τον εορτασμό για να χτυπήσει για μια ακόμη φορά τον κώδωνα του κινδύνου

Η Ιατρική της Εργασίας είναι ξεχωριστός κλάδος της Ιατρικής  Επιστήµης, που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε για την αντιμετώπιση (δηλαδή πρόληψη και καταστολή) του επαγγελματικού κινδύνου υγείας.
Διαφέρει από τις άλλες ειδικότητες διότι ασχολείται τόσο µε το άτοµο (και τις ομάδες εργαζομένων σε σχέση με την εργασία τους) όσο και µε την εργασία, δηλαδή το περιβάλλον, τις μεθόδους και την οργάνωση της εργασίας.
Το 1950 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΔΓΕ), όρισαν τους στόχους της ειδικότητας αυτής και είναι οιεξής :
προαγωγή και διατήρηση της φυσικήςψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των εργαζομένων σε όλα τα επαγγέλματα, στον υψηλότερο δυνατό βαθµό
Η προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους της εργασίας και η πρόληψη των ασθενειών που οφείλονται στις συνθήκες εργασίας
Η τοποθέτηση και διατήρηση του εργαζόμενου σε επαγγελµατικό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις φυσικές και ψυχολογικές του δυνατότητες, δηλαδή η προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο και ποτέ το αντίθετο.
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Ένας θεσμός που οργανώθηκε νομοθετικά από το 1985 με τον Ν. 1568, εξακολουθει στη χώρα μας να αποτελεί ζητούμενο, αντιμετωπίζοντας στην πραγμάτωσή της σοβαρότατα προβλήματα
Οι 49 εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση δεν δικαιούνται υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας, οι 50 ναι…
Ένας θεσμός που σε άλλες χώρες είναι πρωτοποριακός
Στην Ελλάδα αναζητούμε ποιος θα “κάνει τον Ιατρό Εργασίας” το 2014!!!
Στην Ελλάδα κάνουμε επιτροπές για να αποφασίσουμε ποιος θα “ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας”. Και κάνουμε τις ίδιες επιτροπές από το 1986… Και έρχονται Νόμοι που δεν εφαρμόζονται αλλά επιτροπές κάνουμε. Και πρόσφατα συνεστήθη νέα επιτροπή για να φέρει νέα ρύθμιση λέει… Αλλά “ξέχασε” να εφαρμόσει το πόρισμα της επιτροπής που δημιουργήθηκε το 2012…
Στην Ελλάδα αναζητούμε “απαντήσεις για τα αυτονόητα”. Ο Καρδιολόγος είναι για την καρδιά, ο Ορθοπεδικός για τα οστά, ο ΩΡΛ για τα Ωτορινολαρυγγολογικά…
ο Ιατρός Εργασίας παρότι έχει 4ετή εξειδίκευση δεν μπορεί να ασκήσει την ειδικότητά του… Και φυσικά δεν μπορεί να “ασκήσει π.χ τα καθήκοντα του γυναικολόγου, αλλά ο γυναικολόγος  μπορει να ασκήσει τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας…. Αλλά στην Ελλάδα του 2014 συνεχίσουμε να συστήνουμε Επιτροπές…..
Εμείς οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας ευχόμαστε ΥΓΕΙΑ στους εργαζόμενους.
Και το εννοούμε και παλεύουμε γι’ αυτήν και θα είμαστε δίπλα τους να τους εξασφαλίσουμε το αυτονόητο : ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ