ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος :

ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MSc

Email : pantazimed@yahoo.gr

Γενικός Γραμματέας:

ΑΛΚΙΝΟΗ ΟΔ ΚΡΙΚΕΛΛΑ

Ειδικός Ιατρός Εργασίας

akrikella@hotmail.com

Α΄Αντιπρόεδρος:

ΠΑΝΤ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικός Ιατρός Εργασίας

zafpan@gmail.com

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας :

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΜΠΟΣΗ

Ειδικός Ιατρός Εργασίας

 konstantinakamp@yahoo.gr

Ταμίας :

Γεώργιος Σταματόπουλος

Ειδικός Ιατρός Εργασίας