Σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα ιατρικής παρακολούθησης εκτιθέμενων εργαζομένων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Το σεμινάριο διοργανώνεται από την ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) και απευθύνεται σε ιατρούς με την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας που ενδιαφέρονται να παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 79 του π.δ. 101/2018.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και την υποβολή αιτήσεων στο παρακάτω link

https://eeae.gr/ενημέρωση/ανακοινώσεις/σεμινάριο-κατάρτισης-σε-θέματα-ιατρικής-παρακολούθησης-εκτιθέμενων-εργαζομένων-σε-ιοντίζουσες-ακτινοβολίες