“Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων”

Ημερίδα  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, την  Παρασκευή 1-11-2013 , ώρα 09:00.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία 2012-2013 η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα :”Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων” στην Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic», Αθ. Διάκου 28-34. Για περισσότερες πληροφορίες

http://www.ypakp.gr/

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 1-11-2013

Δήλωση Συμμετοχής – Αθήνα 1-11-2013