Παρέμβαση επί Σ/Ν του Υπ. Εργασίας της 13/3/2013

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας με επείγον έγγραφο ενημερώνει για τις θέσεις του επί του κατατεθέντος για συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» άρθρο 36 παρ. 3 (κατατέθηκε στη Βουλή 13/3/2013)

Ακολουθεί αναλυτικά το έγγρραφο

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ 56)