Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία- 28η Απριλίου 2013

Ενημέρωση από την Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ σχετικά με τον εορτασμό της 28ης Απριλίου ως Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Ακολουθεί το πλήρες έγγραφο όπως μας κοινοποιήθηκε.

28η Απριλίου 2013