Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ IOMSC

Το website της International Occupational Medicine Society Collaborative (IOMSC)  της  οποίας είμαστε μέλη  διατίθεται πλέον στο κοινό. Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση σε διεθνείς πηγές πληροφόρησης και καλές πρακτικές στον τομέα της Ιατρικής Εργασίας,  μπορεί εύκολα να το χρησιμοποιεί. Μπορείτε να μεταβείτε από το παρακάτω link:
https://www.iomsc.net/
Επίσης αν υπάρχει υλικό που θα θέλατε να το προωθήσουμε στην IOMSC  για να το αναρτήσουν στο site στην θέση RESOURSES , με την δυνατότητα της διεθνούς πρόσβασης από όλα τα κράτη μέλη και φυσικά της αντίστοιχης προβολής του έργου όλων, μπορείτε να το αποστείλετε στη συνάδελφο Κρικέλλα Ινώ (akrikella@hotmail.com).