Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Ατομικής Ενέργειας

H Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σας προσκαλεί την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 στις 11:00 σε ημερίδα με θέμα:
«Εξελίξεις στο ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας: η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 59/2013/Ευρατόμ»

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ