Επαγρύπνηση και αντιμετώπιση περιστατικών λύσσας

Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την επαγρύπνηση και την ετοιμότητα για αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών λύσσας μετά από έκθεση σε ζώο που φέρει τον ιό. Προκειμένου να τεθούν σε ετοιμότητα όλοι οι υγειονομικοί σχηματισμοί της χώρας για την αντιμετώπιση περιστατικών έκθεσης ανθρώπων σε ζώο που φέρει τον ιό ή είναι λυσσύποπτο αλλά και για την πρόληψη της έκθεσης στη λύσσα, το Υπ. Υγείας εξέδωσε την εγκύκλιο που ακολουθεί με αναλυτικές οδηγίες.

LYSSA