Ελάχιστο απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό στους χώρους εργασίας

Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες αλλαγές της νομοθεσίας που αφορά  στο ελάχιστο απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό των χώρων εργασίας, καθώς και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.

απόφαση φαρμακεία

εγκύκλιος φαρμακεία